יש רק דבר אחד טוב והוא ידע ורק דבר אחד רע והוא בורות
אפלטון